Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Lost University - PHI 201

Αυτό το μάθημα εξετάζει την πολύπλοκη σχέση μεταξύ του "Σωστού" και του "Λάθους" του "Εμάς" εναντίων "Αυτών", του "Καλού" ενάντια στο "Κακό" και εφαρμόζεται τόσο στο LOST όσο και στον πραγματικό κόσμο.


PHI 201: I’M RIGHT, YOU’RE WRONG: THE US VS. THEM MENTALITY

Μάθημα 1: Είμαι σωστός, είσαι λάθος: H Νοοτροπία τους "Εμείς" ενταντίων "Αυτών"Γιατί θεωρούμε τους "άλλους", ως εγγενώς κακούς; Μέσα από μια φιλοσοφική συζήτηση για την ηθική, τη δεοντολογία, και το πώς επηρεάζουν την ομαδική δυναμική της λήψης αποφάσεων. Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει σκέψη και συζήτηση για το πώς μπορούμε να αποφασίζουμε μεταξύ σωστού και του λάθους.


Επιπλέον Υλικό:
Reading List, Homework