Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Νέο e-mail από Dharma

Με το σημερινό του e-mail ο Hans Van Eeghen μας ενημερώνει για το χθεσινό test καθώς επίσης και για την προαγωγή κάποιον εθελοντών σε Instructors. Τελος μας λέει πως ερευνά το θέμα με τα cheats και τον Black Swan και όσοι από εμάς βρεθούν πως κλέψανε θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Διαβάστε την μετάφραση του e-mail στη συνέχεια.Διαβάστε την Μετάφραση

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την κυκλοφορία της 6ης αξιολόγησης του Προγράμματος Εθελοντικής Επιστράτευσης της Πρωτοβουλίας Ντάρμα στο www.dharmawantsyou.com

Αυτή η τελευταία αξιολόγηση σχεδιάστηκε ειδικά, γύρω από τα αποτελέσματα των προηγούμενων σας εξετάσεων.

Είναι μια εξέταση πολλαπλής επιλογής που στόχο έχει να καθορίσει την καταλληλότητα σας για διάφορα τμήματα μέσα στην Πρωτοβουλία Ντάρμα.

Επιπρόσθετα μια επιλεγμένη ομάδα ταλαντούχων νεοσυλλέκτων συνείσφεραν σε αυτήν την εξέταση. Οι εκπληκτικές προσπάθειες αυτών των ατόμων αποτελούν παράδειγμα για όλους μας.

Οι παρακάτω νεοσύλλεκτοι προήχθησαν επίσημα σε “Instructors”:

Bboepple, DanyWho, Ellenh, Iseibert, Lost4evr, Mattabramson, Orangemoonbeam, Sawyer78, Wrinkledogs.

Οι instructors θα λάβουν ένα επίσημο T-shirt “Dharma Initiative Instructor” για την προσπάθεια τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ γνωρίστε ότι οι έρευνες συνεχίζονται σχετικά με την πρόσφατη παραβίαση ασφαλείας που ανακαλύφθηκε γύρω από το εθελοντικό πρόγραμμα στρατολόγησης. Εφαρμόζονται μέτρα για να συντηρήσουν την ακεραιότητα του προγράμματος και για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του “Black Swan”. Επιπλέον, τα στοιχεία αξιολόγησης αναλύονται προκειμένου να καθοριστεί ποιοι νεοσύλλεκτοι μπορεί να είχαν εκμεταλλευτεί εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι νεοσύλλεκτοι που βρέθηκαν για να έχουν ωφεληθεί παράνομα από αυτό το υλικό θα εξεταστούν κατάλληλα από την επιτροπή Αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας Ντάρμα.

Στο μεταξύ, ωθώ όλους τους νεοσυλλέκτους να αποφύγουν την επαφή με το υλικό που διανέμεται από τον “Black Swan”. Η ακεραιότητα του ολόκληρου Eθελοντικού Προγράμματος Στρατολόγησης είναι σε κίνδυνο.

Νάμαστε

Hans Van Eeghen
Επικεφαλής Στρατολόγησης
Πρωτοβουλίας Ντάρμα