Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Το νέο e-mail από τον Hans Van Eeghen

Με το νέο του e-mail o Hans Van Eeghen μας ενημερώνει για το 7ο και τελευταίο τεστ και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει αυτό στην τελική θέση που θα πάρουμε μέσα στην Πρωτοβουλία Ντάρμα. Τέλος μας λέει πως τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα μετά τις 15 Δεκεμβρίου. Δείτε και διαβάστε στη συνέχεια το νέο e-mail.Διαβάστε το e-mail

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΟΚΙΜΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Νάμαστε.

Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως το 7ο και τελευταίο τεστ στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστράτευσης της Πρωτοβουλία Ντάρμα είναι διαθέσιμο στο www.dharmawantsyou.com.

Αυτό το τεστ παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο να καθορίσουμε τον τελικό σας ρόλο μέσα στο επερχόμενο ερευνητικό πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας Ντάρμα.

Σε αυτό το τεστ που είναι ίσως το πιο προκλητικό από αυτά που οι δόκιμοι συνάντησαν στο Εθελοντικό Πρόγραμμα Επιστράτευσης. Μεγάλη προσπάθεια απαιτείται από εσάς σε αυτή την τελευταία εξέταση. Είναι μια ευκαιρία να διακριθείτε στα μάτια των εξεταστών.

Μόλις τελειώσετε το 7ο τεστ, τα συνολικά σας αποτελέσματα θα μαζευτούν και θα παραδοθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Εθελοντικής Επιστράτευσης για ανάλυση. Τα μέλη αυτής της διακεκριμένης επιτροπής θα κάνουν εισηγήσεις σε εμένα, ως επικεφαλής της επιστράτευσης, που αφορά την θέση σε συγκεκριμένο τμήμα κατάλληλο για τον κάθε υποψήφιο.

Εκτός από εμένα, θα παρουσιάσω επίσημα τις προτάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Ντάρμα για την τελική έγκριση.

Οι τελικές θέσεις στα τμήματα και τα αποτελέσματα θα μπουν στον προσωπικό φάκελο Αξιολόγησης σας, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για κατέβασμα από το DharmaWantsYou μετά τις 15 Δεκεμβρίου του 2008.

Καλή τύχη σε όλους.

Νάμαστε.

Hans Van Eeghen
Επικεφαλής Επιτράτευσης
Πρωτοβουλίας Ντάρμα