Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

HQ promo φωτογραφίες από το ΑΒC

Δείτε στη συνέχεια 2 εκδόσεις του "Lost Cast's Last Supper" που δημοσίευσε το ABC σε HQ ποιότητα.
Πηγή: ABC