Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Lost Trading Cards

Δείτε στη συνέχεια μερικές κάρτες από την τελευταία σειρά καρτών που κυκλοφόρησαν και οι οποίες έχουν αυτόγραφα από τους πρωταγωνιστές.Δείτε τις κάρτες