Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

H μετάφραση της φωνής από το τέστ της OGR

O Ridlay ένα μέλος του the fuselage, κατάφερε να αναγνωρίσει τη γλώσσα και να μεταφράσει την κοπέλα που μιλάει κατά τη διάρκεια του τέστ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ridlay η κοπέλα που μιλά Ισλανδικά φαίνεται να λέει:

"Αυτοί που έρχονται στη Πρωτοβουλία Ντάρμα, θα πρέπει να ταξιδέψουν πολύ μέσα στη θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Η δουλειά τους θα απαιτεί να βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και σωματική εργασία. Μπορεί επίσης να βιώσετε μερικές αστάθειες στο χρόνο κατά τη διαδρομή. Ενδεχόμενως εσείς, όπως και πολλοί άλλοι, να νιώσετε πως το κοινωνικό σας καθήκον είναι πιο σημαντικό από την προσωπική σας ασφάλεια. "