Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Επίσημο Lost Video Podcast

Ο Nestor Carbonell μας οδηγεί στα παρασκήνια των γυρισμάτων με το Black Rock.


Πηγή:ABC